Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Marknadsförande spel.

Detta är ett blogg inlägg om marknadsförande spel på internet. Då vi ska välja ett spel att skriva om och spela igenom det och sedan skriva om olika saker vi upplevde med detta spel. Jag har för detta mål valt spelet Garfield – Scary scavanger Hunt II. Det är helt klart ett spel som marknadsför Garfield i sig själv och även tillhörande prylar till just spelet. Men det marknadsför också ett visst märke av munkar.

Spelets relation till märket.

Så fort man börjar spelet  blir det uppenbart att det relaterar till Garfield, i Sverige kallad Gustaf. Man spelar Garfield själv och interakterar vid flertalet tillfällen med personer från serien så som spindlarna och musen Garfield har hemma.. Självaste handlingen däremot är inte så närliggande till serien då den handlar om att Garfield ska ta sig igenom ett spökhus där hans uppgift är att hitta 7 stycken lådor med olika sorters munkar av ett visst märke. Munkarnas märke framstår tydligt medan man spelar och hela handlingen baseras på munkarna. Munkarna i sig är faktiskt ganska svårt att se vilket märke de är men mönstret på lådan och bilderna av garfield på den är omöjliga att missa.

Vad vill skaparna av spelet att vi ska göra?

Ett är det väldigt enkelt. de vill vi ska köpa deras produkter. Reklam bannern under spelet där det är reklam för produkterna med just spelets namn på.  Sedan tror jag att spelet också handlar om att stärka varumärket Garfield.

Min åsikt om spelet som spel.

Jag anser det är kul och får fram just det skaparna vill komma åt. dock är det lite för enkelt men verkar gjort för en  yngre målgrupp. Dock var det första spelet roligare och snäppet svårare. där var även med fler av de kända karaktärerna.

Annonser

En skola.

Som en slags läxa har jag funderat fram en skola. Jag tog tag i den här uppgifften med glädje då det faller sig vara väldigt intressant.

Först tänkte jag att jag skulle skriva en novell om skolan men bestämde mig istället för att skriva det som en slags resume, en förklaring om min skola. hur de arbetar och hur det fungerar. jag kommer i denna resume ta upp en del viktiga ord som har med skolan att göra.

Skolan är döpt till:

Gymnasial Levande rollspels skola.

Skolan:

Skolan baseras ej på rollspel eller lajv i den traditionella meningen. Utan är en slags gymnasie skola med ett väldigt speciellt tillväga gång sätt. Precis som alla andra gymnasie skolor går man ett progrem. Detta program är dock inte räknat i årskurser eller sådant. enda avgörande programet har är vilka färdiga kurser man måste gå. Precis som det nuvarande skolsystemet kan man välja ytterligare kurser utöver detta. Man planerar vilka kurser man ska gå under vissa tider och varje kurs kommer helt ta upp ens skoltid. En kurs leds av en lärare under hela denna tiden som en handläggare. Kursens huvudsakliga funktion är att den fungerar som ett levande rollspel där eleverna leds igenom ett slags spel som ska simulera på ett eller annat sätt det ämnet kursen för tillfället handlar om. Alltså möts Eleverna av både ett praktiskt och teoretiskt tivllgäagång sätt. det praktiska kommer fram i och med spelet och sättet kursen utformar sig på. Medans det teoretiska kommer fram genom att eleverna antingen får information av läraren som en slags spelledare eller får ta reda på det teoretiska själva.

Lärare och elev rollen?

Detta är ett slags gemensamt tillvägagångssätt sätt som kan hittas i ett så kallat lajv eller ett rollspel. Där läraren ger eleverna deras roller och leder dem in till de ämnena och fakta som läraren vill att eleven ska lära sig. Det är här helt upp till eleverna att närvara och hålla koll så de andra eleverna närvarar. då¨frånvaron av en medlem i kursen kan hindra gruppens lyckade resultat.

Utbildning?

utbildningen har i grund och botten samma tanke som en statlig gymnasieskola. Där eleverna ska få den kunskap de behöver för vidare utbildning eller ett arbete i framtiden. Det lägger dock större på special inriktningar i kurserna än en allmän bildning för eleverna. Förståelse är den viktigaste faktorn. En kurs huvudsakliga uppgift är inte att ge eleven kunskap om detaljerna utan att förstå kursens ämnen. Självklart ska kursen även ge eleven en stadig grund av fakta att stå på i framtiden.
Upplevelser:

Detta är något av det vesäntliga i varje ämne och kurs. Att eleven ska få en upplevelse av det de studerar. Exmepel på denna upplevelse kan vara en situation där eleverna ska föreställa en domstol på medeltida katolska kyrkan. De får av läraren grund kunskpen Domstolen och jurryn behöver om kyrkan och fallet och sedan får elverna vara med om fallet och själva ta reda på den information de behöver om både fallet och katolska kyrkan för att kunna dömma.  På detta sätt ger läraren eleverna en en upplevelse som sätter sig fast hos eleverna och ger dem själva motivationen att ta reda på det de behöver för ämnet.

Jag har besätmt mig för att gå in lite mer djupogående på två ord. Kunskap och förståelse. och lägga mina egna åsikter och tankar över dessa två ord.

Kommer försöka göra dett ainlägg så strukturerat som möjligt då detta kan vara lite svårt när det går så långt åt filosofi och djupare tankar om vartannat.

Kunskap:

Vi börjar med ordet kunskap. Kunskap är information i dess olika former. Ta dett anu itne för bokstavligt. då det kan innebära olika sorters information både fysisk och psykisk. det kan även ta en innebörd som personen i sig själv ej känner till. exempel på detta är muskelminne. Musklerna har en kunskap hjärnan ej känner till.

vi kan också ställa oss frågan om kan kan  veta allt. för om  man inser den objektiva sanningen måste man veta allting och ha all kunskap. både liten och stor. något jag starkt betvivlar den mänskliga hjärnan är förmögen att göra. men har vi en själ kanske den kan det?

Sedan kan man börka gå in lite mer filosofiskt i det hela och tala om kunskap som man har men inte känner till. Då måste man börja fundera på vartifrån kunskap kommer. är det något som alla redan har men bara behöver dra fram. eller är det något vi tillförslkaffar oss på ett eller annat sätt?

Något vi förmodligen kan sätta fingret på är att det finns två sorters kunskap om man ska dra en hård linje. Detalj kunskap och kunskaps förståelse.

Då kommer vi in på nästa ord. Förståelse.

Vad är så förståelse om inte insikten om kunskap. som så många säger. när det säger klick. men kan inte också förståelse vara empatisk och utan kunskap. som förmågan att förstå hur någon annan känner sig. förståelsen i sig här är en kunskap. men det är inte försåelsen av någon kunskap.  för det kan också vara ett starkt band mellan två olika människor.  man vet inte varför men man vet att personen mår dåligt. Kunskapen är att man förståer att den andra mår dåligt. Men den basseras inte på någon kunskap eftersom man ej har den kunskapen.

Då kommer en ytterligare fråga om empatisk förståelse/kunskap.

Jag ska dra ett snabbt exempel. Två tvillignar har levt stor del av livet tillsammans. de känner varandra utan och innan.  De blir vuxna och flyttar ifrån varandra och gifter sig och får barn.  När de väl kommit till det här fallet slutar de av någon anledning ha kontakt med varandra. Så blir den ena påkörd av en bil. Den kvarvarande tvillingen känner den andres död och sörjer den, trots bristen på kunskap om dess död. Vissa forskare tror sig ha vetenskapligt bevisat detta. Jag skulle vilja förklara det som ett extremt fall av empati.

Så kan man ha kunskap utan att förstå?

Självklart, det är därför vi kallar det detalj kunskap. Det är kunskapen om detlajer, datum platser saker osv. men det är inte förståelsen i det man har kunskap inom.

Är då kunskap och förståelse samma sak?

Nej det kan jag garantera att det inte är. men det är tätt sammankopplat och har ofta med varandra att göra. förståelse är förmodligen bara ytterligare ett steg av kunskap.

Och det var min lilla filosofiska diskution med mig själv. hoppas det gav någonj insikt om något.

Settlers med knuff.

Ett spel gjort av. Smultron, Jonas, Marcus och mig Johan.

Kort beskrivning av spelet
Man kan spela 2-4 spelare, ju fler ju bättre. spelet går ut på att man är grupper av handelsskepp/erövrare. Man börjar med valuta lika med ”7 + antalet spelare.” Man kan med en valuta spela ut en erövrare. Denna erövrare är ett skepp som man kan använda till att handla och erövra andra spelares skepp. Man kan ha som mest 3 erövrare i spel åt gången. Man handlar genom de andra spelarnas hamnar och säljer i målet, och man kan hitta skatter ute på spelplanen.

Vem vinner?
Vinnaren är den spelaren som i slutet av spelomgången har mest valuta i sin egen bank. Valuta som man har på sina erövrare eller resurser man ska sälja räknas inte in i vinst villkoren. När detta sker han vi aldrig bestämma.

Konflikt?
konflikten i spelet är två huvudsakliga saker. först och främst har vi spelarna. Som med sina erövrare kan knuffa tillbaks en anna spelares erövrare till deras hamn och stjäla deras valuta och resurser på det skeppet. Den andra konflikten är mellan spelarna och monstret. Ett monster som när man hamnar på vissa rutor Går ut på spelplanen och försöker jaga upp alla spelarna.

Spelmekanik
Spelet är ett brädspel. Man färdas på brädspelet med en tärning och slår denna i olika situationer. så som när man anfaller en annan spelares erövrare eller när monstret kommer. Hur den används i dessa tre situationer är att när man förflyttar sig slår man en tolvsidig tärning (T12) och förflyttar sig lika många steg som tärningen visar. Om man på vägen möter en annan spelares erövrare ska man då anfalla den. Anfaller är det som är över av ens tärningslag plus en fyrsidig tärning (T4). Exempel: Nicklas slår 8 på sin T12, efter fyra steg möter han sin motståndare och slår 3 på sin T4. resultatet blir då 7. Motståndaren slår då en T12 och blir det lika med eller lägre som han som anfaller så vinner anfallaren.
När man slår för monstret slår den som hamnade i området med monstret en T12, om det blir ett jämt tal så kommer monstret. den som först skricker ”Hjälp” blir opåverkad av monstret.

Objekt, attribut, inbördes förhållande och beteende.
Objekten i spelet är spelplanen, Erövrarna, valutan, resurserna, Två tärningar, spelarna och monstret. attributen är en svårare fråga. En viktigt attribut är tur, ett annat ens skicklighet. Skeppen i sig har inga egna attribut ej heller monstret.
Inbördes förhållande är kampen om valutan bland spelarna. att stjäla andra spelares valuta och att handla från andra spelare och på så vis stödja deras bank. Förhållandet mellan spelarna kan lätt delas upp i grupper då och spelas antingen offensiv eller samarbete mot en annan spelare. Man har också en ständig relation med monstret då man fruktar att få det över sig.
Beteende är enligt mig den intressantaste delen i denna rubrik. Beteendet kan utspelas på flertalet olika sätt. I vår spelomgång såg man tydligt det då en spelare (jag) spelade aggressivt mot de andra spelarna och var väldigt vinst inriktad. Medan andra spelare undvek varandra för att försöka skaffa sin valuta i lugn och ro. Som tidigare nämnt kan det också uppstå samarbete och en del rivalitet.

Emergens
För er som inte riktigt vet vad detta är kan ni antingen ta reda på det eller hoppas ni förstår det i och med att ni läser det här.
Emergens är i lätta ordalag oförutsedda händelser på grund av ett spels system. Saker som spelare eller spelskapare inte kan förutse.
I vårt spel kan emergens uppstå i och med att spelaren har stora valmöjligheter och kan bete sig på många olika sätt mot och med de andra spelarna. Chansen finns också att man kan använda reglerna till sin egen fördel eller andras nackdel i och med skillnaden med de olika platserna på spelplanen man kan starta och deras olika resurser som spelarna kan köpa men inte du själv. Monstret kan förmodligen av en smart spelare användas till sin egen fördel. Vi upptäckte tidigt i spelets gång att man kunde utnyttja systemet för att anfalla en annan spelares erövrare till sin fördel genom att lägga sig precis bakom den spelaren.

Häxjakt

Häxjakt ett spel
Detta är ett spel jag och en nära vän Johan gör tillsammans. Vi gör detta för att vi helt enkelt älskar att göra spel och för att bli bättre på att använda Cps. Det är absolut ingen skoluppgift utan bara en kul grej vi själva jobbar med på vår fritid. Johan Eriksson I spelets skapande har vi även fått lite hjälp av en annan klasskamrat Christoffer Asp
och en tjej vid namn Emma Bergevald.

Spelet: Spelet är ett brädspel med kort och tärningar, Väldigt humor baserat. Spelet är baserat så att man spelar i två grupper, Häxorna och inkvisitionen. Man springer då omkring i ett mycket dåligt planerat kråkslott med omnejd som har en tendens att ändra sig mellan varje gång.

Spelare:2-6, av dessa bör spelarna delas upp hälften hälften mellan varje grupp.
Spelplanen är gjord så att det går göra den större eller minska ner den för färre spelare eller om man bara vill spela på en stor tom spelplan.

regler: reglerna i spelet är väldigt flytande och dras fram medan man spelar. Vilket innebär att ingen spelomgång blir den förra lik.

Mål: Samma gäller här som det gör med reglerna. Målen kan ändras när man spelar. Exempel på detta är att man kan ha målet att gruppen som först får över 100 poäng vinner, eller att spelaren som först kommer till en matsal får 10 poäng. båda dessa regler är fiktiva och inte bestämda att finnas i spelet.

Uppdatering
Jag kommer här på min blogg försöka uppdatera lite hur långt vi kommit med vårt spel. nya tillägg och roliga saker att nämna om det.
Så dagens uppdatering blir att vi jobbar fortfarande hårt med Cps och kommer förmodligen fortsätta göra så en hel del eftersom vi fortfarande har mycket kvar att göra. Men spelplanens utformning är färdigställd nu och vi har gjort en grundläggande prototyp av spelplanen.

Jack och bönstjälken 12.33

Detta är en spel gjort på sagan om Jack och bönstjälken.

Vad för slags spel är det?
Detta är ett kortspel som går ut på att klättra uppför bönstjälken och råna jätten så mycket som möjligt. Varje spelare spelar jack vid hans olika försök Historian följs inte till punkt och pricka.
2-4 spelare.

Huvudperson
Huvudpersonen i hela dramat är då självklart Jack själv.

Rollerna
Är Jack själv, Den stora människoätande jätten och hans fru.

Vilka viktiga objekt har vi i spelet?
Viktiga objekt i spelet är alla sakerna man kan stjäla från jätten. Det är dessa som avgör hur bra man klarade sig i spelet. För att komma dit kan man använda massa föremål som man får i sina kort som kan ge en sätt att klättra upp för bönstjälken och sedan leta igenom jättens slott.

Miljön

Vad går spelet ut på?
Man spelar med hjälp av korten igenom Jacks resa uppför bönstjälken och hur han försöker råna jätten Då man alltid blir räddad av hans fru i sista minuten. Den spelare som i slutet av spelomgången lyckats råna jätten på flest saker vinner spelet.
Högst Värderade saker är en säck med guldmynt, en gås som värper guldägg. och en harpa som kan spela av sig själv.

Klättra uppför bönstjälken. Spelet börjar med att alla spelare drar sina kort. detta är saker som den Jack man spelar råkar ha på sig när han börjar sin klättring. Varje föremål är värt en visst mängd poäng i antingen klättra eller leta eller smyga. Vissa föremål kan ha alltihop. Varje gång det är ens egen tur drar man ett kort och spelar ut ett. Det kortet man Spelar ut ger en poäng i det man behöver. När man använt ett kort för att klättra försvinner det kortet och man sparar bara poängen. Samma sak gäller för att smyga. kort för att leta stannar dock kvar. När man fått en viss mängd poäng i att klättra har man kommit upp för bönstjälken och kan börja använda sina kort för att leta och smyga. Om man någon gång under spelets gång drar jätten så letar han efter alla spelarna. Då ger kortet en viss siffra. är man över den i smyga hittar jätten än inte, om man klättrar så kan han inte hitta än heller. Om han hittade en får man börja om med att klättra igen då Jättens fru räddade än.

Leta funkar så att när man kommit till en viss poäng i leta får man dra ett Värdeföremåls kort. Det är dessa som ger en vinst poängen. När någon drar yxan bland värdeföremålen slutar spelet och jätten blir dödad.

Konflikt
Konflikten ligger mellan spelarna och jätten. Jätten försöker hela tiden hitta spelarna. De olika spelarna kan också med sina kort förstöra för varandra genom att spela visa elaka kort som gör att Jack inte kan smyga, klättra eller leta den rundan. Dock gäller de korten alla spelarna.

Kortfattade regler Regler
Alla spelare börjar spelet med att dra 5 kort. Spelaren som börjar är den som är yngst. På sin tur drar man ett kort och spelar ett kort. Spelet är slut när någon dragit yxan bland värdeföremålen.

Rekrytrera en vän.

Jaha. det här blogg inlägget kommer lite sent, men det blir gärna så när man är så sjuk att man knappt kommer ur sängen. Jag känner mig friskare nu så satsar hårt på att ta ifatt missat arbete.

Så rekrytera en vän.
Jag började med det redan i torsdags förra veckan. Det var något av en långdragig process med ett godkänt resultat. så vad förklarade jag om utbildningen, vi har fått några frågor att besvara här och jag har några egna som jag upptäckte blev väldigt viktiga. Låt oss börja med de frågor vi fått att besvara, det kan ju tänkas att jag även där kan lägga in de jag själv var tvungen att tänka över.

Vad gör man på utbildningen?
man studerar till projektledare och spelskapande var väl egentligen det jag med enkla ord sa. Utöver detta har man en tredjedel av utbildningen i Lia ,Lärande i arbete. Min vän som jag tog upp det här med var mest nyfiken på kursplanen här. dock kunde jag inte hitta någon kursplan så det visade sig ganska svårt att få fram det. Jag fick nöja mig med att visa vårt nuvarande schema. Jag beskrev också ganska mycket vad vi gjort hittills, grupparbeten och skapande av kortleken. Något som också hamnade en hel del i fokus var konsulterna som kommer helst en gång i veckan. Detta är något jag själv värdesätter väldigt högt och är absolut en vi8ktig faktor i utbildningen.

Var jobbar man när utbildningen är klar?
Nu kom något av det svåra. Man arbetar som projektledare, namnet säger allt där. Men vad är en projektledare, vad gör en projektledare? Jag vet det lite mer än vad han jag gjorde denna lilla reklam till visste. Men jag var långtifrån allt och upptäckte hur svårt det kan vara att beskriva något sådant som man själv anser som nästintill självklart. För att göra detta var jag tvungen att beskriva utifrån en linje chef och sedan beskriva den väsentliga skillnaden mellan dem båda. Att få detta att bli förståeligt visade sig vara mycket svårare än jag trodde att det skulle vara.
Sedan gick vi in mer på vad just spel delen kan innebära. Hur fritt det kan vara med vad man arbetar, i detta beskrev jag som exempel att man kan arbeta inom PR branschen med att göra reklam spel i dess olika format. Jag kom även in på mitt egna mål med eget företagande och att man faktiskt kan arbeta inom spel branschen i sig som projektledare, men att det är svårt att komma in i de stora företagen.

Vad gör man på jobbet?
Detta innebär till stor del redan det jag har skrivit om här. projektledar delen framförallt. Jag började beskriva det administrativa och hur det kan fungera i old school som Ola kallar det, sedan gick jag över till att beskriva samarbetsrollen och hur man kan arbeta från det arbetssättet.

Det här var sättet vi skulle rekrytera på så jag ansåg det vara riktigt att beskriva hur jag rekryterade såhär också. Nu till några egna frågor som inte tas upp här.

Hur gick rekryteringen och vad var svårt?
Det gick väldigt bra måste jag något stolt säga. Han jag gjorde det mot var absolut intresserad. Så intresserad att han ska ha ett samtal med Ola idag. För min del vore detta väldigt roligt då han är en bra vän och jag tror han skulle trivas på vår utbildning.
vad var svårt? Mycket, att förklara vissa saker var enormt svårt. Reklam kampanjen tog lång tid just på grund av det problemet. Ytterligare problem låg hos vännen, han i sig var inget problem. Men Han arbetar nuvarande som elektriker och ska ta sin lärlings tid, så det hela resulterade i att han inte kunde välja i hur han ville gör.a söka nu eller om ett år. Jag hoppas han väljer det han själv anser är bäst, men för min egen del skulle jag tycka det var roligast om han började redan i år.

och så ska jag citera någon av mina klasskamraters blogg inlägg och reflektera lite kort över detta
citat. I detta väljer jag att reflektera över något Christoffer Asp skrev i sin blogg.
”Men hade jag inte blivit så brutalt tagen på sängen eller pratat med en som inte hade gått en liknande utbildning så hade jag förmodligen pratat på om att det är väldigt mycket praktiskt lärande, en del LiA och mycket att man får göra spel samt att vi håller på med väldigt många kreativa lekar och liknande.”
Det blir gärna en skillnad efter vem man försöker rekrytera det märkte även jag. Jag valde det här citatet eftersom det Påvisade på vilken skillnad det kan bli efter vem du väljer och vad denna person gjort tidigare. och med den korta reflektionen är detta blogg inlägget klart.